accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Mikrofaktoring – czym jest? Na czym polega?

Prowadzisz małą firmę i poszukujesz sposobu, by zapewnić sobie płynność finansową w sytuacji, gdy silniejsi kontrahenci wymagają od Ciebie wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności? Jeśli usługa faktoringu była dla Ciebie niedostępna, bo wykazywałeś zbyt niskie obroty, zastanów się nad mikrofaktoringiem.

Długie terminy płatności utrudniają utrzymanie płynności finansowej i sprawiają, że trudno jest planować rozwój. Odroczone płatności szczególnie silnie uderzają w najmniejsze przedsiębiorstwa, które nie mają wolnych środków, więc zamrożenie ich na kilka tygodni powoduje, że muszą rezygnować z innych planów i wydatków.

Odpowiedzią na trudności firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności, jest faktoring. Jednym z jego wariantów jest mikrofaktoring, któremu szczegółowo się przyjrzymy.

Co to jest mikrofaktoring?

Mikrofaktoring to faktoring, który jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego konstrukcja nie różni się niczym od klasycznego faktoringu.

W umowie występują dwie strony: obok małego lub średniego przedsiębiorcy (faktorant) działa profesjonalna firma faktoringowa (faktor), która przejmuje od przedsiębiorcy faktury z odroczonym terminem płatności i bez zbędnej zwłoki, po ich zweryfikowaniu, wypłaca faktorantowi widniejącą na niej kwotę pomniejszoną o swoje wynagrodzenie.

Po upływie terminu określonego na fakturze kontrahent, czyli firma zobowiązana do zapłaty, przelewa pieniądze na konto faktora.

Dzięki korzystaniu z usługi faktoringu przedsiębiorca od razu otrzymuje pieniądze i nie musi się martwić, że jego klient nie zapłaci na czas.

To bardzo ważne w przypadku mikroprzedsiębiorstw, które z reguły nie dysponują dużymi wolnymi środkami, które mogą zamrozić bez wpływu na dalsze funkcjonowanie.

Z myślą o nich firmy faktoringowe wprowadziły do oferty mikrofaktoring, który zawiera wszystkie korzyści faktoringu, ale stawia mniejsze wymagania przedsiębiorcy, który chce z niego skorzystać. Dzięki temu faktoring staje się dostępny także dla niewielkich podmiotów.

Różnice między mikrofaktoringiem a faktoringiem

Konstrukcyjnie faktoring i mikrofaktoring nie różnią się od siebie. W obu wariantach firma faktoringowa opłaca faktury wystawione przez faktoranta, dzięki czemu firma od razu ma do dyspozycji pieniądze i może je na bieżąco wykorzystywać.

Mikrofaktoring to usługa stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach. To przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Firma zatrudniająca do 10 pracowników to mikroprzedsiębiorstwo, do 50 – małe przedsiębiorstwo, a do 250 – średnia.

Firma firmie nierówna. Zatrudniająca 20 osób spółka może mieć bardzo wysokie obroty, a zakład zatrudniający 300 pracowników może znajdować się w trudnej sytuacji finansowej i realizować niski obrót. Pomijając takie sytuacje, niewiele jest małych i średnich przedsiębiorstw, które mają obroty przekraczające pół miliona albo nawet 1 mln zł rocznie – taki dolny próg przyjmuje większość firm faktoringowych.

Mikrofaktoring jest ofertą skierowaną do firm, które nie spełniają tak wyśrubowanych wymogów. Faktor mniej restrykcyjnie ocenia parametry firmy, która ubiega się o przyznanie limitu faktoringowego, uwzględniając przy tym fakt, że usługa jest skierowana do mniejszych podmiotów.

przegląd faktur

Dla kogo przeznaczony jest mikrofaktoring i dlaczego warto z niego skorzystać?

  • Mikrofaktoring jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich  branż. Z punku widzenia firmy faktoringowej nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca działa w obszarze transportu, produkcji czy świadczy usługi.
  • Ofertą mikrofaktoringu powinny zainteresować się firmy, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Oznacza to, że choć prawidłowo wypełniły swoje obowiązki względem kontrahenta (wykonały usługę lub dostarczyły towar), to zastrzegł on, że zapłaci dopiero po upływie kilku tygodni. Długie terminy płatności to typowa praktyka na rynku. Chętnie sięgają po nie silne podmioty, które zastrzegają, że zawrą umowę z danym podwykonawcą lub dostawcą, ale pod warunkiem, że wyrazi zgodę na późniejszą płatność. Choć dla mniejszych firm nie jest to korzystne, bo powoduje zamrożenie należnych im środków, to chcąc pozostać konkurencyjnymi, godzą się na te warunki.
  • Firmy faktoringowe przed zawarciem umowy badają sytuację finansową przedsiębiorstw, które wnioskują o nawiązanie współpracy. Nie jest to jednak badanie tak restrykcyjne jak w przypadku wniosku o udzielenie kredytu, kiedy to banki żądają nie tylko wyciągów z konta z kilkunastu miesięcy, ale też ustanowienia zabezpieczeń. Wymogi stawiane przez firmę faktoringową są łatwiejsze do spełnienia. Przykładem mniejszego stopnia restrykcji jest oczekiwanie co do długości istnienia przedsiębiorstwa. Banki wymagają, aby firma, która stara się o kredyt, istniała od co najmniej 12 miesięcy, a niekiedy nawet dłużej. W przypadku mikrofaktoringu taki warunek nie istnieje – przedsiębiorca może złożyć wniosek tuż po założeniu przedsiębiorstwa.
  • Firmy wnioskujące o objęcie ich faktoringiem wskazują od razu, jaki limit faktoringowy (czyli maksymalna kwota, którą wypłaci klientowi na finansowanie faktur) je interesuje. Im wyższy limit, tym wyższe są koszty utrzymania limitu, bo firma faktoringowa musi zabezpieczyć odpowiednie środki. W mikrofaktoringu te są obniżone, tak aby odpowiadały możliwościom i potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw. Co za tym idzie, mniejsze podmioty płacą niższą prowizję za korzystanie z usługi, która w przeciwnym razie byłaby dla nich niedostępna.
  • Przedsiębiorca zgłasza firmie faktoringowej faktury, których finansowaniem jest zainteresowany. Może z usługi korzystać w miarę potrzeb bez wiązania się umową, która przewiduje minimalną liczbę faktur lub ich wartość.

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!