accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Finansowanie faktur

Faktury z odroczonym terminem płatności to standard w niektórych branżach. Dla dostawcy towarów lub wykonawcy usług oznaczają konieczność długiego oczekiwania na zapłatę i to bez gwarancji, że pieniądze wpłyną w terminie określonym na fakturze.

Czy jesteś jednym z tych przedsiębiorców, którzy nawet 3 miesiące czekają na zapłatę i w tym czasie martwisz się, jak uregulujesz swoje własne zobowiązania? Na szczęście możesz skorzystać z finansowania faktur, dzięki czemu pieniądze otrzymasz bez zbędnej zwłoki!

Wystawiasz fakturę z odroczonym terminem płatności? Możesz czekać nawet do 90 dni na zapłatę albo skorzystać z faktoringu online, dzięki czemu pieniądze pojawią się na Twoim rachunku firmowym już kilkanaście minut po tym, jak przedłożysz fakturę.

Mając tak szybko pieniądze do dyspozycji, możesz je zainwestować albo zrealizować płatności na rzecz swoich dostawców, podwykonawców i pracowników.

Unikniesz ryzyka utraty płynności finansowej, która może doprowadzić do poważnych problemów, a nawet niewypłacalności.Choć odroczenie zapłaty za prawidłowo wykonaną usługę albo dostarczony towar o 90 czy 120 dni nie leży w interesie przedsiębiorcy, to niekiedy rynek zmusza go do zaakceptowania takich warunków.

Jest jednak sposób, by przyspieszyć płatności i zapewnić bieżące finansowanie. To faktoring, który zakłada sprzedaż faktury wyspecjalizowanej firmie finansowej.

Faktoring umożliwia przedsiębiorcom utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Zamiast czekać wiele tygodni na uregulowanie faktury przez kontrahenta, przekazują ją firmie faktoringowej, która bezzwłocznie przelewa na konto firmowe nawet do 100% widniejącej na dokumencie kwoty, w zależności od uzgodnionych warunków.

Dzięki temu przedsiębiorca nie musi martwić się, czy kontrahent aby na pewno opłaci fakturę z odroczonym terminem płatności. Od razu otrzymuje pieniądze, które może przeznaczyć na uregulowanie firmowych zobowiązań, wypłatę wynagrodzenia czy inwestycje.


Na czym polega finansowanie faktur?

Wielu kontrahentów uzależnia zawarcie umowy od zastrzeżenia, że fakturę wystawioną przez dostawcę usług lub towarów opłacą nawet 90 dni później. Odroczony termin płatności mogą potraktować jako rodzaj nieoprocentowanego kredytu, gdyż przez cały ten czas obracają gotówką.

Gorzej wygląda to z perspektywy wystawcy faktury, który bardzo długo czeka na zapłatę, a w tym czasie musi ponosić koszty swojej działalności: płacić podatki, raty kredytów, uiszczać wynagrodzenie na rzecz swoich dostawców i pracowników.

Alternatywą dla długiego oczekiwania jest finansowanie faktur, czyli faktoring. To usługa polegająca na tym, że wystawca faktury (faktorant) przekazuje rachunki, których termin płatności jeszcze nie upłynął (potocznie nazywa się je nieprzeterminowanymi fakturami), a firma faktoringowa niezwłocznie wypłaca mu kwotę widniejącą na fakturze.

Jak skorzystać z finansowania faktur online?

Jak wygląda finansowanie faktur online Flexidea? To bardzo proste!

 • Zarejestruj się w darmowej aplikacji Flexidea. Decyzję o przyznaniu finansowania otrzymujesz w 15 minut.
 • Wprowadź do systemu fakturę, za którą chcesz otrzymać finansowanie.
 • Otrzymasz szybką decyzję o przyznaniu limitu dzięki uproszczonym procedurom – bez zbędnych formalności.

Proces finansowania faktury sprzedaży przebiega szybko i całkowicie online. Stały dostęp do konta umożliwia wygodna aplikacja. Przyznany limit nie wymaga podpisania umowy w wersji papierowej.

Zamiana należności na gotówkę – jak to zrobić?

By faktura mogła zostać sfinansowana w ramach naszej usługi, musi być wystawiona kontrahentowi z odroczonym terminem płatności, który jeszcze nie upłynął.

Tak wygląda cała procedura w Flexidea.

 1. Rejestrujesz się i identyfikujesz się online w portalu FLEXIDEA.
 2. Podpisujesz umowę, która będzie obowiązywała tak długo, jak jej nie wypowiesz.
 3. Wystawiasz faktury kontrahentom i przesyłasz je do nas.
 4. W ciągu 24 godzin oceniamy Ciebie i Twojego kontrahenta.
 5. Jeżeli przeszłość kontrahenta spełnia nasze wymagania, wysyłamy kontrahentowi powiadomienie o zmianach wymagań faktury i otrzymujemy od kontrahenta potwierdzenie (czy towar został dostarczony i przyjęty do zapłaty).
 6. Twoja faktura zostanie sfinansowana.
 7. Kontrahent płaci bezpośrednio na nasze konto na ustalonych warunkach.

Rodzaje faktoringu

Istotą faktoringu jest to, że firma faktoringowa wypłaca na rzecz przedsiębiorcy należność wynikającą z faktury. Wariantów, w ramach których może się odbywać taka współpraca, jest wiele.

Możemy więc wyodrębnić różne rodzaje faktoringu, biorąc pod uwagę m.in. zakres odpowiedzialności faktora w razie niewypłacalności kontrahenta oraz to, czy zostanie on powiadomiony o zawarciu umowy.

Dwa podstawowe rodzaje faktoringu to faktoring pełny i niepełny. Można dodać do tego również kategorię pośrednią (faktoring mieszany).

Faktoring pełny – określany jest również mianem faktoringu właściwego lub bez regresu. Faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za wykupioną należność. Jeśli kontrahent nie zapłaci, musi podjąć względem niego działania windykacyjne.

Faktoring niepełny – znany również jako faktoring niewłaściwy lub z regresem. Przewiduje, że jeśli kontrahent nie opłaci faktury, faktor może zażądać od faktoranta zwrotu wypłaconej należności.

Tym samym faktorant musi mieć na uwadze, że nawet kilkanaście tygodni po tym, jak otrzymał pieniądze od firmy faktoringowej, zostanie zobligowany do ich zwrotu, jeśli okaże się, że kontrahent, na rzecz którego została wystawiona faktura, uchyla się od płatności. Taką ofertę ma Flexidea.

Faktoring mieszany – to rodzaj usługi, który łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. Polega na tym, że w razie niewypłacalności kontrahenta faktor odpowiada do wysokości kwoty, którą określił w umowie z faktorantem. Po przekroczeniu limitu odpowiedzialność wraca do faktoranta.

Jeżeli faktorant informuje kontrahenta o sprzedaniu faktury, to mamy do czynienia z faktoringiem jawnym (otwartym). Jeśli takiej informacji nie przekaże, to kontrahent przelewa pieniądze na rachunek faktoranta, który został wskazany na fakturze. Jest to faktoring cichy (ukryty).

Specjalną ofertą dla przedsiębiorców współpracujących z podmiotami z zagranicy jest faktoring międzynarodowy. Możemy tu wyróżnić faktoring importowy (przeznczony dla firm, które importują towary z zagranicy do Polski) oraz eksportowy (dla przedsiębiorców sprzedających towary za granicę).

Zalety szybkiego faktoringu online

 1. Szybkość. Dzięki skorzystaniu z usługi finansowania faktur przedsiębiorca nie musi czekać wielu tygodni na otrzymanie należnych mu środków – wynagrodzenie otrzymuje od ręki.
 2. Prostota. Cały proces odbywa się bez zbędnych formalności, dokumentowania zdolności kredytowej i długotrwałego procesu weryfikacji.
 3. Swoboda zarządzania środkami. Pozyskane od firmy faktoringowej pieniądze przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel – w przeciwieństwie do umowy kredytu, finansowanie faktur nie przewiduje, że pieniądze muszą zostać wydane w określony sposób, faktorant nie ma też obowiązku informowania faktora o postępach w realizowaniu ustalonego celu.
 4. Bezpieczeństwo. Prawa i obowiązki stron reguluje umowa, a firmy faktoringowe to profesjonalni przedsiębiorcy, którzy podlegają nadzorowi odpowiednich organów.

Koszty finansowania faktur

 • Płacisz tylko prowizję za sfinansowane faktury. Nie ponosisz żadnych stałych kosztów.
 • Sama rejestracja na Flexidea jest bezpłatna. Ponadto nie wymagamy żadnej opłaty rocznej i opłat za zmianę umowy i raporty. Opłata za finansowanie zaczyna się od 1% miesięcznie (min. 100 zł).

Oferujemy finansowanie faktury z obowiązkiem wykupu klienta. Ponosisz pełną odpowiedzialność za opłacenie faktury przez dłużnika i pokryjesz kwotę faktury, jeśli dłużnik tego nie zrobi.

Jeśli kontrahent nie zapłaci faktury w terminie lub zapłaci fakturę częściowo, pozostała kwota jest przez nas liczona i przekazywana Tobie do zapłaty. Termin odkupu to termin płatności określony na fakturze +30 (trzydzieści) dni kalendarzowych.


Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!