accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Najczęściej zadawane pytania

Pierwszy raz korzystasz z finansowania faktur? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Usługa finansowania faktur jest przeznaczona przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwiamy uniknięcie długich terminów płatności zaległych faktur.

Aby skorzystać z usługi Twoja firma powinna mieć historię handlową 6 miesięcy i przychody za ten okres co najmniej 120 tys. złotych. Nie powinieneś również mieć żadnych toczących się spraw sądowych i/lub zaległości podatkowych.

Finansowanie faktur ma na celu przyspieszenie przepływu środków pieniężnych poprzez sprzedaż faktury. Płatność otrzymasz w ciągu 24 godzin zamiast standardowych 15-120 dni. Cały proces jest bardzo szybki i wygodny:

  1. Rejestrujesz się i identyfikujesz się online w portalu FLEXIDEA;
  2. Umowę podpisujesz z nami zdalnie tylko RAZ;
  3. Wystawiasz i przesyłasz nam fakturę za pomocą Portalu (tylko za dostarczone towary; zaliczki nie są dozwolone);
  4. W ciągu 24 godzin oceniamy Ciebie i Twojego kontrahenta;
  5. Jeżeli przeszłość kontrahenta spełnia nasze wymagania, my (portal w imieniu Klienta) wysyłamy kontrahentowi powiadomienie o zmianach wymagań faktury i otrzymujemy od kontrahenta potwierdzenie (czy towar został dostarczony i przyjęty do zapłaty);
  6. Twoja faktura zostanie sfinansowana.
  7. Kontrahent płaci bezpośrednio na nasze konto na ustalonych warunkach.

 

Tak. Nie musisz nigdzie chodzić ani nawet dzwonić. Usługa jest w pełni online, a nawigacja – intuicyjna. Możesz korzystać z narzędzia w dowolnym dogodnym dla Ciebie czasie

 

Tylko dane Twojej firmy. Aby dać Ci najlepszą ofertę, możemy również poprosić Cię o przesłanie wyciągów bankowych za ostatnie 6 miesięcy.

Możemy poprosić o informacje finansowe, aby ocenić Twoje ryzyko kredytowe i zapoznać się z Twoją firmą. Dostarczone dane i przesłane dokumenty będą dostępne tylko dla naszych analityków i nie będą udostępniane osobom trzecim. Więcej o poufności przeczytasz w Polityce prywatności.

Nie ma ograniczeń co do ilości finanoswanych faktur. Wystarczy wejść na portal Flexidea, przesłać fakturę i otrzymać wypłatę.

Finansujemy faktury wystawione tylko firmom i sektorowi publicznemu. Nie finansujemy faktur wystawianych osobom prywatnym.

Oczywiście. Obecnie akceptujemy faktury dla firm zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej.

Terminy płatności faktury: 10-120 dni;

Minimalna wartość faktury – 1500 zł;

Limit dla klienta – do 200 000 zł;

Finansowanie od 70% do 100% zaległej kwoty faktury.

Jesteśmy w stanie sfinansować do 90% niezapłaconej kwoty faktury. Gdy Twoja faktura zostanie sfinansowana, odliczymy prowizję prześlemy resztę kwoty na Twoje konto. Struktura opłat jest bardzo prosta i przejrzysta.

Nie, nie kontaktujemy się.

Nie należy zmieniać już wystawionej faktury. W Twoim imieniu wyślemy do kontrahenta powiadomienie o ewentualnych zmianach w fakturze. Jak tylko otrzymamy potwierdzenie (czy towar został dostarczony i przyjęty do zapłaty) od kontrahenta, przekażemy gotówkę za fakturę na Twoje konto. Wszelkie płatności kontrahenta związane z finansowaną fakturą muszą być przelewane na nasz rachunek wskazany w powiadomieniu skierowanym do dłużnika, a Ty dokładasz wszelkich starań, aby płatność została dokonana w ten właśnie sposób.

Rejestracja na Flexidea jest bezpłatna. Ponadto nie wymagamy żadnej opłaty rocznej i opłat za zmianę umowy i raporty. Opłata za finansowanie zaczyna się od 1% miesięcznie (min. 100 zł). Na przykład:

- przesyłasz fakturę o wartości 5.000,00 zł. Zaliczka wynosi 100%.

- Termin płatności to 30 dni, a miesięczna prowizja wynosi 2%.

- Prowizja za finansowanie = 100,00 zł

 - Kwota wypłacona z tytułu zaliczki to 4 900,00 zł.

Kontrahent powinien mieć dobrą historię finansową. Historia handlowa od min. 3 lat i roczny przychód co najmniej 4 mln zł.

Oferujemy finansowanie faktury z obowiązkiem wykupu klienta, co oznacza, że ponosisz pełną odpowiedzialność za opłacenie faktury przez dłużnika i pokryjesz kwotę faktury, jeśli dłużnik tego nie zrobi. Jeśli dłużnik (Twój klient) nie zapłaci faktury w terminie lub zapłaci fakturę częściowo, pozostała kwota jest przez nas liczona i przekazywana do zapłaty Tobie. Termin odkupu to termin płatności określony na Fakturze + 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych.

Zgodnie z Prawem Handlowym umowa faktoringowa to taka umowa, na mocy której klient zobowiązuje się do przeniesienia roszczeń pieniężnych kontrahenta wobec znanej mu osoby trzeciej (dłużnika), a także do spełnienia innych zobowiązań określonych w umowie faktoringowej na rzecz współczynnik uzgodnionego wynagrodzenia.
Faktoring jest więc rozwiązaniem pożyczki biznesowej, która pozwala na zwiększenie kapitału obrotowego poprzez przenoszenie wierzytelności za już dostarczone towary lub wyświadczone usługi.

Po pierwsze: banki zazwyczaj nie oferują faktoringu z małymi limitami. FLEXIDEA oferuje finansowanie faktur już od 500 EUR.
Po drugie: banki pobierają opłatę za podpisanie umowy - 0,5% - 1,5% od całkowitego limitu faktoringowego. FLEXIDEA nie pobiera takiej opłaty.
Po trzecie: banki pobierają wiele różnych dodatkowych opłat, których FLEXIDEA nie pobiera, na przykład opłata za podwyższenie limitu, za zmianę stawki z góry, za rozpatrzenie limitu kupującego, za przetwarzanie faktury, za raporty faktoringowe itp.
Jednocześnie klient nie może (1) zmienić listy nabywców, (2) wybierać faktury, którą chce sfinansować, (3) zmienić odroczony termin płatności bez uprzedniej zgody banku.


Na naszym portalu Klient może (1) wybrać faktury, które chce przesłać (np. do sfinansowania); (2) uzgodnić ze swoimi klientami odroczony termin płatności i zmienić go w dowolnym momencie; (3) w dowolnym momencie sprawdzić status wszystkich transakcji

Co możesz zrobić w 5 minut,
by poprawić swoją płynność finansową?

Poszukać nowych klientów? Optymalizować firmę? Czytać porady w social media? Dołącz do ponad 8000 przedsiębiorców regularnie poprawiających swoją wiedzę o zarządzaniu firmą i płynności finansowej!

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!