accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Jak postrzegane są usługi faktoringowe przez przedsiębiorców?

Dzięki faktoringowi przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności bez obawy, że zamrożenie pieniędzy za wykonaną usługę lub dostarczony towar przyczyni się do utraty płynności finansowej. W branżach, w których faktury z odległym terminem płatności są niemal standardem, niemożność zaoferowania swoim kontrahentom takiego rozwiązania stawia przedsiębiorców na gorszej pozycji. Faktoring rozwiązuje wszystkie niedogodności wynikające z odroczonych faktur.

W całym 2022 roku polscy faktorzy sfinansowali bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 100 mld euro. Wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości ponad 460 mld zł, czyli o 27 proc. więcej niż w 2021 r. Jeszcze 10 lat temu z faktoringu korzystało 5,5 tys. firm, teraz jest ich 25 tys. To rosnące zainteresowanie jest łatwe do wyjaśnienia, bo faktoring to wygodna -  niedroga – forma finansowania faktur z odroczonym terminem płatności.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, której celem jest przyspieszenie płatności na rzecz przedsiębiorcy wystawiającego fakturę z odroczonym terminem płatności. Wystawienie takiego dokumentu skutkuje tym, że przedsiębiorca musi czekać na płatność za prawidłowo dostarczony towar lub wykonaną usługę kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt dni. Może mu to zdezorganizować zarządzanie finansami, zwłaszcza jeśli wystawia wiele takich faktur. Przedsiębiorca nie może też wykorzystać ich, by zapłacić swoim podwykonawcom, zamówić towar, inwestować. Wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności powoduje zamrożenie pieniędzy.

Nasuwa się pytanie: dlaczego przedsiębiorcy wystawiają faktury z odroczonym terminem, skoro nie jest to dla nic korzystne? W większości przypadków są do tego zmuszeni przez warunki rynkowe. W wielu branżach faktury takie stały się praktycznie standardem, a przedsiębiorcy, którzy nie chcą ich wystawiać, stają się mniej konkurencyjni.

Sposobem na przyspieszenie wynagrodzenia jest faktoring. Polega on na tym, że wyspecjalizowana firma (lub bank) wypłaca na rzecz przedsiębiorcy, swojego klienta, należność wynikającą z faktury. Po upływie określonego w dokumencie terminu kontrahent rozlicza się już z firmą faktoringową. Przedsiębiorca nie musi już tygodniami oczekiwać na płatność, bo otrzyma ją bezzwłocznie po przedłożeniu faktury w sposób ustalony w umowie (najczęściej jest to wgranie faktury do specjalnego systemu).

Do kogo jest skierowany faktoring?

Faktoring jest skierowany do przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Taki sposób wzajemnych rozliczeń jest popularny w branży budowlanej, transportowej, sprzedaży hurtowej, ale nie tylko. Przedsiębiorcy, którzy są w stanie zaczekać na płatność kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt dni mogą zwiększyć swoją konkurencyjność: dla ich kontrahentów możliwość późniejszej zapłaty stanowi korzyść finansową. Daje to przedsiębiorcy lepszą pozycję negocjacyjną.

Faktoring funkcjonuje w różnych odmianach, przez co łatwiej dopasować go do potrzeb konkretnego klienta. Istnieją warianty dla firm eksportujących i importujących, a przedsiębiorcy, którym zależy, by ich kontrahent nie dowiedział się, że korzystają z tej usługi, mogą wybrać opcję faktoringu tajnego. W praktyce największe znaczenie ma jednak to, czy w razie braku płatności ze strony kontrahenta firma faktoringowa może żądać od swojego klienta zwrotu wypłaconych środków czy też uruchamia specjalne gwarancje ustanawiane na okoliczność problemów z wyegzekwowaniem płatności.

Faktoring nie jest kredytem. Nie stanowi obciążenia, więc to forma finansowania korzystna dla firm, które w przyszłości chcą wziąć kredyt i zależy im na tym, by nie zmniejszać zdolności kredytowej.

Przed zawarciem umowy firma faktoringowa weryfikuje potencjalnego klienta, ale nie robi tego w sposób tak skrupulatny jak bank przed wydaniem decyzji kredytowej. Krótki staż firmy nie jest przeszkodą dla zawarcia umowy, co poszerza katalog firm, które mogą skorzystać z faktoringu, również o nowe firmy.

Dzięki korzystaniu z faktoringu firma uzyskuje jednocześnie dwie korzyści. Może pozwolić sobie na wystawienia faktur z odroczonym terminem płatności, przez co jest bardziej konkurencyjna w oczach swoich kontrahentów. W zamian mogą oni składać większe zamówienia, oferować korzystniejsze ceny lub zgodzić się na inne ustępstwa względem klienta. Dzięki temu, że faktoring zapewnia mu szybki dostęp do pieniędzy, rośnie jego pozycja negocjacyjna.

Korzystając z lepszych warunków współpracy, nie musi on jednocześnie czekać długo na zapłatę. Nie jest odcięty od pieniędzy. Wynagrodzenie wypłacone przez faktora może przeznaczyć zgodnie z potrzebami na spłatę swoich zobowiązań, zamówienia, wynagrodzenia pracowników, inwestycje.

Faktoring jest wprawdzie usługą odpłatną, ale jego koszty są znacznie niższe niż gdyby przedsiębiorca chciał uzupełnić brak bieżących płatności kredytem albo pożyczką. Ile kosztuje finansowanie faktur przez firmę faktoringową? Na stronie Flexonline.pl znajduje się kalkulator, który pomoże oszacować koszty. Należy wskazać na nim wysokość faktury i wynikający z niej termin płatności. Trzeba przy tym pamiętać, że kalkulator pozwala szacować koszty – ostateczny ich poziom zostanie ustalony po uzgodnieniu warunków współpracy.

Jak przedsiębiorcy postrzegają faktoring?

Faktoring jest usługą dostępną już od kilku lat, a grono firm korzystających z taj formy finansowania nieustannie rośnie. Z danych Polskiego Związku Faktorów, który zrzesza 5 banków i 21 firm faktoringowych, że w pierwszym kwartale 2022 roku z usług firm należących do Związku korzystało 20,8 tys. przedsiębiorstw. Wystawiły one blisko 5,5 mln faktur, na podstawie których krajowi faktorzy udzielili finansowania. W całym 2022 roku polscy faktorzy sfinansowali bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 100 mld euro. Wykupili wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości ponad 460 mld zł, czyli o 27 proc. więcej niż w 2021 r.

Z usług firm faktoringowych najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne. Stanowią blisko połowę klientów sięgających po tę formę finansowania. Jedna trzecia to dystrybutorzy dóbr i produktów.

Przedsiębiorcy chwalą sobie to, że faktoring pozwala na szybkie „odmrożenie” płatności. Odsuwa ryzyko utraty płynności finansowej, pomaga utrzymać przepływ finansowy. Klienci tak mogą budować cennik, by promować płatności natychmiastowe od swoich klientów, a wystawienie faktur z odroczonym terminem połączyć z jakąś dodatkową opłatą. Przykładowo, hurtownicy mogą zaznaczyć, że najniższe ceny dotyczą klientów, którzy zapłacą za towar od razu. W razie odroczenia płatności o 30 dni, cena wzrośnie o określony procent, a wydłużenie płatności do 60 dni spowoduje dalsze podniesienie ceny. Umiejętne skonstruowanie cennika pozwoli przedsiębiorcy uniknąć ponoszenia kosztów faktoringu z własnej kieszeni, a jednocześnie korzystać z przewagi względem konkurentów, którzy nie oferują odroczonych płatności.

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!