accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Finansowanie zakupów – najważniejsze informacje

Dzięki finansowaniu zakupów przez firmę faktoringową przedsiębiorca ma pewność, że jego kontrahenci bez opóźnień otrzymają wynagrodzenie, a on sam będzie mógł składać zamówienia, nawet jeśli aktualnie nie ma wystarczających środków finansowych na ich opłacenie.

Mechanizm ten bardzo poprawia sytuację przedsiębiorców. Stają się bardziej konkurencyjni i mogą lepiej planować zakupy.

Faktoring w swojej klasycznej formule polega na tym, że przedsiębiorca, który wystawia faktury z odroczonym terminem płatności (co za tym idzie, musi czekać na przelew od kontrahenta 30, 60, a nawet 90 dni), przekazuje te faktury firmie faktoringowej, która po zweryfikowaniu dokumentów wypłaca mu wynikającą z nich należność. To poprawia płynność finansową firmy.

Faktoring występuje w różnych odmianach. Są oferty dla firm importujących i eksporterów. Różnie może być też ustalony zakres odpowiedzialności firmy faktoringowej (która w przepisach jest określana mianem faktora, zaś przedsiębiorca, który przekazuje fakturę to z kolei faktorant) w razie braku zapłaty ze strony kontrahenta.

Istnieje również wariant określany jako faktoring zakupowy albo odwrotny. Stanowi jedną z metod finansowania zakupów dla przedsiębiorców.

Na czym polega finansowanie zakupów?

Już sama nazwa – faktoring odwrotny – wskazuje na to, że następuje tu odwrócenie ról. To przedsiębiorca korzystający z faktoringu ma zobowiązanie do zapłaty wobec faktora. Powstaje ono z chwilą, gdy faktor uiści faktury wystawione przez dostawców na rzecz przedsiębiorcy.

Faktoring zakupowy polega na tym, że przedsiębiorca podpisuje umowę z firmą faktoringową, która reguluje zobowiązania z faktur wystawianych przez sklep lub dostawcę, od którego przedsiębiorca nabywa towar.

Dostawca błyskawicznie otrzymuje zapłatę za fakturę, a przed upływem określonego terminu przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z firmą faktoringową.

Finansowanie zakupów jest przeznaczone dla przedsiębiorców, którym dostawcy wystawiają faktury z krótkim terminem płatności.

Dzięki mechanizmowi finansowania zakupów, przedsiębiorca może zwiększyć ilość kupowanych towarów lub zamawianych usług nawet w sytuacji, gdy w chwili składania zamówienia nie ma odpowiednich środków, żeby za nie zapłacić.

To korzystne dla firm, które spodziewają się szybkiego sprzedania w dobrej cenie produktów, dzięki czemu będą miały środki, by rozliczyć się z firmą faktoringową.

finansowanie zakupów

Jak skorzystać z finansowania zakupów?

W pierwszym kroku przedsiębiorca zawiera umowę z firmą faktoringową. Poza wskazaniem danych identyfikujących firmę (w tym NIP) może zostać poproszony o przedłożenie wyciągu z kont firmowych z kilku ostatnich miesięcy.

Umowa określa prawa i obowiązki stron, terminy uregulowania faktur wystawionych przez kontrahentów, zasady dodawania nowych kontrahentów w trakcie trwania umowy oraz termin rozliczeń faktoranta z firmą faktoringową.

Finansowanie faktur z reguły odbywa się w ramach przyznanego przedsiębiorcy limitu, który również określony jest w umowie. Im lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorcy, tym wyższy będzie limit.

Aby usprawnić przepływ dokumentów, przedsiębiorca rejestruje się w systemie służącym do obsługi zleceń. Za jego pośrednictwem będzie przekazywał faktury, które mają zostać opłacone przez faktora.

Po otrzymaniu faktur firma faktoringowa weryfikuje dokument i jeśli nie stwierdzi nieprawidłowości, niezwłocznie wypłaca kontrahentowi wynikające z faktury wynagrodzenie.

Korzyści z finansowania zakupów

  • Finansowanie zakupów firmowych pozwala zwiększyć wolumen zamówień. Nawet jeśli przedsiębiorca w danej chwili nie dysponuje odpowiednimi środkami, może złożyć zamówienie na dużą partię towarów lub szeroki zakres usług i uregulować płatność dopiero po pewnym czasie.
  • Finansowanie zakupów uwalnia środki przedsiębiorcy. Zamiast wydać je na natychmiastowe uregulowanie faktury, przedsiębiorca może przeznaczyć je na inwestycje lub inny dowolny cel. Faktoring zakupowy daje mu swobodę decydowania o przeznaczeniu swoich pieniędzy i o kolejności regulowania zobowiązań.
  • Lepsze warunki współpracy z kontrahentami. Dostawcy towarów i usług cenią sobie klientów, którzy płacą w krótkim terminie, bo terminowość odbiorców daje im możliwość planowania własnych wydatków. Nierzadko są gotowi premiować klientów, którzy oferują ekspresowe płatności i udzielają z tego tytułu rabaty albo oferują korzystniejsze warunki współpracy.
  • Poprawa konkurencyjności przedsiębiorcy. Firma korzystająca z finansowania zakupów może nabywać większe ilości towarów, które następnie odsprzeda swoim klientom z zyskiem albo wykorzysta jako komponent do świadczenia usług. Niezależnie od przyjętego modelu biznesowego może rozwijać się szybciej niż konkurencja.
  • Terminowe regulowanie zobowiązań. Firma faktoringowa bezzwłocznie uiszcza na rzecz kontrahenta sumę wynikającą z faktury, więc przedsiębiorca nie zalega z płatnościami za zakupy firmowe.
  • Korzystne warunki finansowe. Finansowanie zakupów może być tańsze niż inne sposoby zewnętrznego finansowania działalności, czyli kredyt obrotowy lub pożyczka. Ponadto korzystanie z faktoringu nie jest uważane za zobowiązanie równoznaczne z kredytem, więc nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorcy. To ważne dla firm, które rozważają ubieganie się o kredyt w okresie korzystania z finansowania zakupów.
  • Możliwość regulowania wielu faktur jednocześnie. W umowie strony ustalają, czy firma faktoringowa będzie regulowała faktury wystawiane przez jednego kontrahenta czy przez większą liczbę. Ostatecznie to przedsiębiorca decyduje, które faktury przekazać faktorowi. Jeśli ma wolne środki, może samodzielnie opłacić faktury wystawione przez kontrahenta, na rzecz którego do tej pory świadczyła firma faktoringowa.

Należy przy tym pamiętać, że przed zawarciem umowy firma faktoringowa zbada zdolność klienta w sposób podobny, jak czyni to bank przed udzieleniem kredytu oraz poprosi go o ustanowienie zabezpieczenia finansowego. Finansowanie zakupów jest więc propozycją dla firm , które mają doświadczenie na rynku i historię finansową.

Jeśli chcesz poznać warunki oferty finansowania, które może Ci zaoferować Flexidea, skontaktuj się z nami, a dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb.

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!