accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Faktoring niepełny (z regresem) - na czym polega?

Dzięki faktoringowi przedsiębiorcy nie muszą oczekiwać nawet 90 dni na uregulowanie płatności przez kontrahenta. Odsuwa to od nich ryzyko utraty płynności finansowej. Faktoring funkcjonuje w różnych wariantach. Najważniejszy podział dotyczy tego czy w razie gdyby kontrahent odmówił zapłaty w terminie, firma faktoringowa musi we własnym zakresie egzekwować należność czy też zwraca fakturę klientowi. Ten drugi scenariusz przewidziany jest w faktoringu niepełnym (z regresem).

Faktoring to usługa polegająca na tym, że firma faktoringowa, względnie bank (w przepisach określana mianem faktora) wypłaca na rzecz przedsiębiorcy, który wystawił fakturę z odroczonym terminem płatności, sumę wynikającą z tej faktury. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi czekać kilkudziesięciu dni na wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną usługę lub dostarczony towar. Unika tym samym zamrażania pieniędzy.

Faktoring funkcjonuje w różnych odmianach, dzięki czemu usługę można dopasować do potrzeb danego klienta. Najistotniejszy podział dotyczy tego, jak zachowa się firma faktoringowa, jeśli kontrahent, czyli firma, która otrzymała fakturę z odroczonym terminem, nie zapłaci. To podział na faktoring z regresem (pełny) i bez regresu (niepełny). W dzisiejszym artykule omówimy ten drugi wariant.

Faktoring niepełny, bez regresu - co to znaczy?

Faktoring niepełny polega na tym, że w razie gdyby kontrahent nie uregulował na rzecz faktora płatności wynikającej z faktury, klient (przedsiębiorca, na którego rzecz faktor wypłacił wynagrodzenie z faktury) jest zobowiązany zwrócić to, co otrzymał od firmy faktoringowej.

W tym wariancie przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wypłacalność swojego kontrahenta. Gdy odmówi on wykonania swojego obowiązku, przedsiębiorca zwraca faktorowi to, co od niego otrzymał i samodzielnie podejmuje egzekucję wynagrodzenia od swojego kontrahenta.

Jak widać, faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Choć przedsiębiorca uzyskuje wynagrodzenie niezwłocznie po przedłożeniu faktury, musi mieć świadomość, że gdyby jego kontrahent nie uregulował należności, konieczny będzie zwrot tak uzyskanych środków.

kalkulator-wyliczanie-faktur.jpg?nc=10

Zalety faktoringu niepełnego

Faktoring niepełny wiąże się niepewnością po stronie przedsiębiorcy: tak długo jak jego kontrahent nie ureguluje faktury, on sam nie będzie wiedział, czy nie zostanie wezwany do zwrotu wynagrodzenia wypłaconego przez firmę faktoringową.

Tę niepewność równoważą jednak korzyści.

  • Faktoring niepełny jest tańszy niż wariant, w którym faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za wypłacalność kontrahenta. Za dodatkową ochronę trzeba zapłacić więcej. Pełny faktoring wiąże się z koniecznością ustanowienia gwarancji, które zabezpieczają płatność na wypadek, gdy kontrahent nie płaci.
  • Firma faktoringowa nie ryzykuje wiele zawierając umowę faktoringu niepełnego. W razie braku płatności przez kontrahenta – zwraca fakturę swojemu klientowi i wzywa go do zwrotu wynagrodzenia. Z tego powodu nie prześwietla swoich klientów tak skrupulatnie jak firmy, które przejmują odpowiedzialność za wypłacalność kontrahenta. Wprawdzie przy faktoringu z regresem przeprowadzane jest badanie wiarygodności potencjalnego klienta, ale to nieskomplikowana procedura – zupełnie inaczej niż przed zawarciem umowy faktoringu pełnego.

Z faktoringu niepełnego mogą korzystać także nowopowstałe firmy. Krótki staż rynkowy nie jest przeciwwskazaniem do zawarcia umowy. W przypadku faktoringu pełnego brak doświadczenia biznesowego może być odbierany jako poważna przeszkoda.

Przedsiębiorca sam decyduje, które faktury z odroczonym terminem płatności przekaże firmie faktoringowej, a w przypadku których jest gotów poczekać na płatność od kontrahenta. To ważne, jeśli wśród jego kontrahentów są firmy, którym w przeszłości zdarzało się płacić po terminie. Faktury wystawiane na ich rzecz nie powinny być przedmiotem faktoringu niepełnego, bo istnieje duże ryzyko, że jeśli ponownie nie zapłacą w terminie, faktor zażąda zwrotu wypłaconego wynagrodzenia.

Jak wygląda faktoring niepełny w praktyce?

Po zawarciu umowy przedsiębiorca zakłada konto w specjalnym serwisie transakcyjnym. Za jego pośrednictwem przekazuje faktury firmie faktoringowej. Jak już powiedzieliśmy, do niego należy decyzja o tym, które faktury przekaże: nie ma obowiązku przekazywać wszystkich faktur.

Po otrzymaniu dokumentu firma faktoringowa dokonuje szybkiej weryfikacji faktury. Jeśli nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, bezzwłocznie zleca wypłatę wynagrodzenia pomniejszonego o swoje koszty. Pieniądze trafiają na konto firmowe przedsiębiorcy i może on dysponować nimi zgodnie ze swoją wolą.

Kontrahent otrzymuje informację, że płatności ma dokonać na rachunek bankowy faktora. Umowa faktoringu w żaden sposób nie wypływa jednak na warunki ustalone przez przedsiębiorcę z kontrahentem: termin płatności pozostaje bez zmian.

Dla kogo jest przeznaczony faktoring niepełny?

Faktoring niepełny jest przeznaczony dla firm, które bardzo dobrze znają branżę, w której działają i mają zaufanie do kontrahentów. Jeśli w toku dotychczasowej współpracy płacili oni terminowo, a ich sytuacja finansowa wydaje się być niezagrożona, warto zainteresować się faktoringiem niepełnym.

Takie finansowanie faktur może być jednak ryzykowne, jeśli kontrahentowi zdarzało się uchybiać terminowi zapłaty.

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!