accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Faktoring dla nowych firm

Założyłeś firmę albo jesteś jednym ze wspólników? Zorientowałeś się pewnie, że wielu kontrahentów – zwłaszcza renomowanych firm, które składają duże zamówienia – oczekuje wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności.

Oznacza to, że pieniądze za prawidłowo wykonaną umowę otrzymasz nawet po trzech miesiącach. Aby uniknąć utraty płynności finansowej, rozważ skorzystanie z faktoringu. Wyjaśniamy, co daje on nowym firmom.

Odroczone płatności to powszechna praktyka w wielu dziedzinach biznesu, np. transporcie, budownictwie i handlu. Z reguły narzuca je silniejsza strona umowy, np. sieć handlowa, hurtownia albo duży sklep internetowy. Słabsza strona, czyli producent towarów lub dostawca usług, musi zaakceptować fakt, że wynagrodzenie za poprawnie wykonane zlecenie otrzyma dopiero po kilku tygodniach.

Jest to szczególnie niebezpieczne dla nowych firm, które nie dysponują jeszcze majątkiem, który pozwoli im funkcjonować w warunkach braku płatności ze strony kontrahentów. Odroczenie płatności może spowodować, że utracą płynność finansową i popadną w kłopoty finansowe.

Na czym polega faktoring dla nowych firm?

Faktoring polega na tym, że firma faktoringowa lub bank, który prowadzi taką usługę, wykupuje od przedsiębiorcy (faktoranta) fakturę z odroczonym terminem płatności i wypłaca mu należność widniejącą na dokumencie. Następnie odzyskuje pieniądze bezpośrednio od kontrahenta, czyli firmy, na rzecz której wystawiona została taka faktura. W zamian pobiera określoną opłatę pod postacią prowizji.

Dlaczego faktoring dla nowych firm i startupów jest ważny?

Faktoring zapewnia płynność finansową. Zamiast czekać nawet 120 dni na opłacenie faktury przez kontrahenta, przedsiębiorca może odzyskać należną mu kwotę w ciągu kilkudziesięciu godzin od wystawienia faktury.

Mając pieniądze do dyspozycji, może płacić swoje zobowiązania (wynagrodzenia, podatki, składki za pracowników) oraz inwestować. Nie da się działać konkurencyjnie bez sprawnego przepływu gotówki, bo kto nie inwestuje, nie rozwija swoich usług, ten stoi w miejscu i zostanie przegoniony przez konkurencję.

Jeśli prowadzisz nową firmę lub jesteś jej współwłaścicielem i chcesz współpracować z firmami, które zamawiają duże ilości towaru i oferują dobre wynagrodzenie, ale zniechęca Cię to, że wymagają odroczonego terminu płatności, to rozważ faktoring.

Już po pierwszej opłaconej przez firmę faktoringową fakturze docenisz płynące z tego korzyści.

Korzyści z faktoringu dla firm

Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że w pierwszym kwartale 2022 roku z usług faktoringowych korzystało prawie 21 tys. krajowych przedsiębiorstw. Z każdym rokiem grono to powiększa się, bo coraz więcej firm docenia korzyści płynące z faktoringu.

To bezpieczny sposób na szybkie odzyskanie pieniędzy od kontrahentów. Faktoring jest tańszy niż kredyt, a do tego nie wpływa na relacje z kontrahentami, gdyż w żaden sposób nie obliguje ich do szybszej zapłaty.

Natychmiastowy dostęp do środków finansowych

Najważniejszą zaletą korzystania z faktoringu jest natychmiastowa wypłata środków wskazanych na fakturze. Jeśli nie chcesz czekać, aż kontrahent ureguluje ją w ustalonym terminie, przekazujesz fakturę w sposób ustalony z faktorem (w przypadku usług online wystarczy, że umieścisz ją w specjalnym systemie internetowym).

Firma faktoringowa weryfikuje dokument i jeśli nie będzie miała zastrzeżeń, bezzwłocznie wypłaci widniejącą na fakturze kwotę. W żaden sposób nie wpływa to na relacje z kontrahentem. Swoją płatność wykona on w ustalonym terminie, ale nie na konto Twojej firmy, lecz bezpośrednio na rachunek firmy faktoringowej.

Mając dostęp do pieniędzy zaraz po wystawieniu faktury, możesz przeznaczyć je na inwestycje lub bieżące opłaty. Odsuwasz od siebie ryzyko utraty płynności finansowej, która jest jednym z głównych zagrożeń dla przedsiębiorców, zwłaszcza z krótkim stażem na rynku.

Elastyczne opcje płatności

Korzystanie z faktoringu online jest bardzo proste. Wystarczy zawrzeć umowę z wybraną firmą faktoringową i założyć konto (w Flexonline jest ono bezpłatne). Przesyłanie faktur, które mają zostać opłacone przez faktora, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji telefonie lub komputera i nie wymaga podpisywania dokumentów ani wysyłania ich tradycyjną pocztą.

Firma faktoringowa sprawdza poprawność dostarczonych do niej faktur i jeśli nie ma zastrzeżeń, wypłaca środki. W ciągu kilkudziesięciu godzin od wystawienia faktury pieniądze mogą zostać zaksięgowane na Twoim rachunku firmowym!

Potencjalne wyzwania związane z faktoringiem dla nowopowstałych firm

Finansowanie faktur poprzez faktoring daje firmie wiele korzyści i zapewnia bezpieczeństwo. Przedsiębiorstwa, które się na niego zdecydują, mogą swobodniej planować swoje działania, gdyż ich należności nie są zamrożone na kilkanaście tygodni.

Trzeba przy tym pamiętać, że faktoring to nie tylko korzyści, lecz także obowiązki. Do tego każdy faktor ma swoje wymagania dotyczące umowy oraz własne kryteria oceny wiarygodności kredytowej faktoranta i kontrahenta.

Koszty i opłaty wstępne

Wśród kosztów faktoringu najczęściej możemy wskazać na:

  • prowizję przygotowawczą,
  • prowizję faktora,
  • odsetki.

Nie jest to jednak zasadą. Każda firma faktoringowa może inaczej ułożyć swój cennik.

Z punktu widzenia firmy korzystającej z faktoringu, najważniejsza jest prowizja, czyli opłata dla faktora za wypłacenie należności z faktury, oraz odsetki. Co się tyczy prowizji, to rozwiązania mogą być różne.

Niektóre firmy wyliczają ją jako procentową wartość od kwoty brutto na fakturze i może wynosić od 0,2% do 3%. To ogromny rozrzut, a najkorzystniejsze warunki otrzymają firmy, które w ocenie firmy faktoringowej ą najbardziej wiarygodne. Niektóre firmy naliczają prowizję każdego dnia.

Naliczanie odsetek również jest uzależnione od różnych czynników, a przede wszystkim tego, czy faktoring jest z regresem czy nie.

Złożoność umów

Zasady współpracy Twojej firmy z faktorem określi umowa. Ze względu na swoją materię, jej postanowienia mogą być dla Ciebie niejasne. Przede wszystkim zwróć uwagę na ofertę firmy faktoringowej. Czy proponuje Ci ona faktoring pełny czy niepełny?

Różnica polega na tym, że w pierwszym wariancie firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta objętego umową. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu istniejącej polisy ubezpieczenia należności zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem.

Jeśli zdecydujesz się na faktoring niepełny, to gdy Twój kontrahent nie opłaci faktury, będziesz musiał liczyć się z koniecznością zwrotu uzyskanych od firmy faktoringowej środków.

W razie wątpliwości skontaktuj się z firmą faktoringową. Uzyskasz tam wszystkie potrzebne informacje!

Podsumowanie

Faktoring jest bardzo dobrą formą szybkiego finansowania . Twoja firma nie będzie musiała czekać kilkunastu tygodni, aż kontrahent opłaci fakturę z odroczonym terminem płatności.

Faktoring pomoże utrzymać stabilność finansową przedsiębiorstwa. Wiąże się wprawdzie z koniecznością poniesienia opłat, ale w zamian za to masz gwarancję szybkiego przekazania pieniędzy, które możesz wydać na rozwój swojej nowej firmy.

Faktoring jest tańszy niż pozyskiwanie finansowania z kredytu, a sama umowa jest z reguły mniej obwarowana warunkami niż umowa kredytowa. Pamiętaj, że nowym firmom trudno jest pozyskać kredyt na dobrych warunkach, podczas gdy problem taki nie dotyczy umów faktoringowych.

Jeśli założyłeś firmę, pomyśl o zawarciu umowy z firmą faktoringową już teraz – nawet jeśli nie wystawiłeś jeszcze żadnej faktury z odroczonym terminem płatności. Być może skorzystasz z niej szybciej, niż myślisz!

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!