accountcartcontactdownloadeninfolockmagnifymapmenuminusplusref

Faktoring a kredyt - co wybrać?

Kredyty i faktoring to dwa różne produkty finansowe, które stanowią zastrzyk finansowy dla przedsiębiorstwa. Kredyt polega na udostępnieniu pieniędzy wnioskodawcy, by wykorzystał je w celach wskazanych we wniosku kredytowym lub na bieżącą działalność. Faktoring to narzędzie stworzone z myślą o firmach wstawiających faktury z odroczony terminem płatności.

Zasadniczo kredyt i faktoring służą innym celom, choć w pewnych sytuacjach ich zastosowania mogą się zazębić i wtedy przedsiębiorca powinien przeanalizować, która z form finansowania jest bardziej korzystna. Wyjaśniamy, co należy wziąć wtedy pod uwagę.

Kredyt dla firm - najważniejsze informacje

Kredyt dla firm to produkt finansowy, który zapewnia finansowanie inwestycji lub innych celów. Do udzielania kredytów uprawnione są wyłącznie banki, a przyznanie pieniędzy jest poprzedzone badaniem zdolności kredytowej wnioskodawcy. Na podstawie przedłożonych przez niego dokumentów bank ocenia, czy firma znajduje się w dobrej kondycji finansowej i czy można zakładać, że będzie terminowo spłacała zobowiązanie.


Kredyty dla firm – rodzaje

Istnieją różne typy finansowania dla przedsiębiorców. Oto najważniejsze rodzaje:

  • Kredyt obrotowy – to krótkookresowy kredyt służący do finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Z reguły przeznaczany jest do sfinansowania zakupu materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności. Może być udzielony w formie linii kredytowej – odnawialnej bądź nieodnawialnej.
  • Kredyt inwestycyjny – służy finansowaniu nowych inwestycji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wysokie kwoty, ale wcześniej muszą zapewnić wkład własny wynoszący nawet 30 proc. wartości inwestycji.
  • Kredyt hipoteczny – służy zakupowi nieruchomości. Stanowi ona też zabezpieczenie spłaty.
  • Kredyt konsolidacyjny – przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy spłacają zadłużenie z różnych tytułów. Połączenie kilku kredytów w jeden (konsolidacja) pozwala obniżyć koszty ich obsługi.
  • Kredyt na rachunku bieżącym – ma taką samą konstrukcję jak kredyt odnawialny dla klientów indywidualnych i występuje w formie odnawialnego debetu na koncie firmowym.

Najważniejsze informacje o faktoringu

Faktoring to usługa finansowa przeznaczona dla przedsiębiorców wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Istotą takich faktur jest to, że firma, na rzecz której wykonano usługę lub dostarczono towar nie płaci od razu, ale dopiero po upływie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dni. W rezultacie pieniądze ulegają zamrożeniu i przedsiębiorca, który wystawił dokument, nie może od razu wykorzystać należnych mu środków.

Nie mając pieniędzy do dyspozycji od razu, przedsiębiorca musi tak planować budżet, by uniknąć ryzyka, że zabraknie mu pieniędzy. Może się to wiązać z koniecznością rezygnacji z niektórych inwestycji. Zamrożenie należnych środków staje się szczególnie problematyczne, gdy przedsiębiorca wystawia takie faktury na rzecz wielu klientów. Brak dostępu do pieniędzy może powodować utratę płynności finansowej, co z kolei może być wstępem do bardzo poważnych kłopotów.

Aby uniknąć zamrażanie środków na fakturze z odroczonym terminem płatności, przedsiębiorca może skorzystać z faktoringu. Polega on na tym, że faktor (którym jest wyspecjalizowana firma faktoringowa albo bank) wypłaca należność wynikającą z faktury, a po upływie terminu wskazanego na fakturze kontrahent dokonuje płatności na wskazane przez faktora konto.

W rezultacie przedsiębiorca nie musi czekać kilkudziesięciu dni na płatność i może od razu dysponować pieniędzmi. Nadal może też wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności, co stało się wręcz standardem w wielu branżach. Pozostaje tym samym bardziej konkurencyjni niż firmy, które na odraczanie płatności nie mogą sobie pozwolić. Może też tak skonstruować cenni, by przerzucić koszt skorzystania z faktoringu na kontrahenta korzystającego z odroczenia.

Rodzaje faktoringu dla firm

Faktoring funkcjonuje w różnych odmianach, dzięki czemu łatwo dostosować ofertę do potrzeb konkretnej firmy. Najważniejszym kryterium różnicującym usługi faktoringu jest to, czy w razie gdyby kontrahent nie zapłacił w terminie, firma faktoringowa musi we własnym zakresie egzekwować należności – najczęściej poprzez uruchomienie specjalnych gwarancji – czy też „zwraca” fakturę swojemu klientowi, który musi z kolei oddać pieniądze, które wcześniej otrzymał z tytułu tej faktury.

Pierwszy wariant nosi nazwę faktoringu pełnego. Zdejmuje z przedsiębiorcy ryzyko niewypłacalności kontrahenta, ale trzeba mieć świadomość, że za tę wygodę dodatkowo się płaci. Faktoring pełny jest droższy niż niepełny (czyli wariant zakładający konieczność zwrotu wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej przez kontrahenta faktury), a zawarcie umowy jest poprzedzone bardziej skrupulatnym badaniem sytuacji finansowej przedsiębiorcy niż w przypadku faktoringu niepełnego.

Możemy też podzielić faktoring ze względu na to, czy kontrahent dowiaduje się o zawarciu umowy (faktoring jawny) czy też nie ma takiej świadomości (faktoring cichy). Specjalne modele umów przewidziano także dla firm działających na rynku międzynarodowym, eksporterów i importerów.

faktoring-kredyt.jpg?nc=10

Jakie są różnice między faktoringiem a kredytem?

Kredyt i faktoring służą innym celom, choć w pewnych sytuacjach mogą stać się względem siebie konkurencyjne. Kredyt to produkt finansowy przeznaczony dla firm działających we wszystkich branżach i ma na celu sfinansowanie zakupów albo inwestycji. Faktoring jest natomiast stworzony dla firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności i nie chcą zamrażać środków finansowych na okres nawet 90 dni.

W pewnych sytuacjach przedsiębiorca może jednak analizować, czy korzystniejsze będzie dla niego zaciągniecie kredytu czy sfinansowanie faktur. Będzie tak w sytuacji, gdy w związku z odroczeniem płatności na rzecz kontrahenta będzie chciał przyspieszyć odzyskanie środków.

Rozważając zasadność wzięcia kredytu, przedsiębiorca musi mieć świadomość, że:

  • Udzielenie kredytu jest poprzedzone skrupulatnym badaniem zdolności kredytowej
  • Kredyt to zobowiązanie, więc obciąża zdolność kredytową kredytobiorcy. To ważne, jeśli w przyszłości planuje on zaciągniecie kolejnych kredytów lub pożyczek
  • Banki rzadko są skłonne udzielać kredytów nowopowstałym podmiotą. To utrudnia firmom z krótkim stażem ubieganie się o kredyt.
  • Udzielenie kredytu jest powiązane z formalnościami.

Również firma faktoringowa bada sytuację potencjalnego klienta, ale nie jest to proces tak rozbudowany. Faktoring nie jest zobowiązaniem, więc nie obciąża historii kredytowej przedsiębiorcy – a tym samym nie zamyka mu drogi do uzyskania kredytu. Przeszkodą dla otrzymania finansowania w ramach faktoringu nie jest krótki staż firmy: także nowe przedsiębiorstwa mają szanse na wynegocjowanie dobrych warunków współpracy.

Podsumowanie

Ze względu na te wszystkie okoliczności przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności i chcą uniknąć zamrażania pieniędzy, w pierwszej kolejności powinni rozważyć właśnie faktoring. To usługa stworzona dla takich sytuacji, a potwierdzeniem jego atrakcyjności jest rosnąca liczba firm, które korzystają z faktoringu. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że z usług firm należących do tej organizacji w 2022 roku korzystało 24,8 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 23,9 mln faktur o łącznej wartości 460,6 mld zł.

Korzystając z faktoringu nigdy już nie będziesz bał się, że odroczone płatności zagrożą stabilności Twojej firmy i doprowadzą do utraty płynności finansowej!

Załóż konto i sfinansuj pierwszą fakturę!

Konto na Flexidea jest darmowe. Zapłacisz tylko prowizje za sfinanowaną fakturę!